Novinky

Bobřík informatiky

5. února 2017 – Ve středu 1. února 2017 se v berounském gymnáziu konalo ústřední kolo Bobříka informatiky. [Pokračovat]

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

5. února 2017 – Dne 1. února 2017 se uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce v budově GJO v Kutné Hoře. Po prezenci účastníků se zahájilo první částí – prověřením znalostí z gramatiky, morfologie, sémantiky a syntaxe. [Pokračovat]

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

30. ledna 2017 – Ve čtvrtek 26.1.2017 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Studenti byli rozděleni do dvou kategorií. Z mladších žáků z primy a sekundy byli nejlepší Matěj Holoubek, Julie Provazníková a Richard Weber. Do ústní části... [Pokračovat]

Česká otázka na Kostnickém koncilu

25. ledna 2017 – byla tématem přednášky prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc. Tentokrát byla na naší škole návštěva opravdu vzácná. [Pokračovat]

Náš školní obchůdek

25. ledna 2017 – Všichni jsme ke konci minulého kalendářního roku zaznamenali nesouhlas a následné polemiky týkající se tzv. „pamlskové vyhlášky“, které na (nejen) naší škole vedly k psaní peticí ve snaze o zachování školních bufetů a obchůdků. “.... [Pokračovat]

Ptačí modely z rukou naší sekundy

23. ledna 2017 – Tvorba ptačích modelů se stala již tradičním doplňkem naší výuky v hodinách biologie. Každý tvořil svého opeřence podle předlohy, s nepostradatelnou dávkou fantazie, zručnosti a dostupného materiálu. [Pokračovat]

Pozdrav z lyžařského výcvikového kurzu

19. ledna 2017 – Letos nám sníh opravdu napadl... [Pokračovat]

Soutěž časopisu GATE

15. ledna 2017 – Gratulujeme sekundánovi Martinu Kubešovi, který se stal jedním z výherců soutěže anglického časopisu GATE. [Pokračovat]

Karel Hynek Mácha ze všech úhlů pohledu

12. ledna 2017 – Ve středu 11. 1. 2017 navštívily druhé ročníky naší školy pořad Mgr. Marie Dušákové věnovaný „knížeti“ české poezie- Karlu Hynkovi Máchovi. [Pokračovat]

Sekunda zdraví z lyžařského výcviku

9. ledna 2017 – a posílá pár momentek. [Pokračovat]