3. LYCEUM V UPRUM

20. května 2018

V úterý, 16. května 2018, se naše třída 3. L vydala za doprovodu své třídní profesorky Mgr. Milady Bártové a paní profesorky PaedDr. Renáty Slobodové na exkurzi do Prahy.

Naším cílem bylo Uměleckoprůmyslové muzeum. Krátce před devátou hodinou jsme dorazili vlakem do Prahy. Jelikož jsme zde měli dostatečnou časovou rezervu, mohli jsme si dovolit krátkou mini exkurzi po pražských památkách. Tuto akci nám zpestřila paní profesorka Slobodová, která nám u každé z památek řekla pár slov a nezapomněla na jejich anglický překlad, což se nám zaručeně bude hodit příští rok, neboť Praha je jedna z maturitních otázek v anglickém jazyce. V deset hodin jsme započali naši prohlídku muzea. Měli jsme přístup do všech expozic, a tak bylo jen na nás, kterou navštívíme jako první. V nejvyšším patře sídlila výstava fotografií Josefa Koudelky s názvem Návraty a Invaze 68, na kterých zachytil okupaci ČSR, život během komunismu v naší republice i v zahraničí či v neposlední řadě fotky z cest. O patro níže jsme měli možnost, podívat se, jak se stavěly paneláky v naší republice. K vidění byly plánky, nákresy, dobové fotografie či modely různých sídlišť. V přízemí pak na nás čekala expozice panenek, která byla doopravdy kouzelná a velmi propracovaná. Výstava se nám velmi líbila, neboť předčila naše očekávání. Exkurzi jsme zakončili rozchodem po Praze a následným návratem domů.

Rádi bychom poděkovali naší paní profesorce třídní za zprostředkování exkurze, a paní profesorce Slobodové za výklad a doprovod. Doufáme, že do konce našeho studia zažijeme více takových školních dní.

3. Lyceum

Poslední novinky