DĚJEPISNÝ PRŮZKUM

27. září 2017

Dne 26. září jsme se o výuce dějepisu vydaly na pěší zónu v Čáslavi, abychom udělaly veřejný průzkum znalostí obyvatel o sv. Václavovi.

Oslovily jsme devět lidí, z nichž nám odpovědělo pouze pět. Z počátku jsme udělaly chybu, protože jsme se nejprve nepředstavily, kvůli tomu nám lidi nevěřili a odbývali nás slovy, že spěchají. Po této zkušenosti jsme změnily taktiku pořadí vět a už bylo vše dobré. Jakmile lidé zjistili, že studujeme na gymnáziu, hned nám ochotně odpovídali. Nejprve byla jednoduchá otázka a to: “Proč máme ve čtvrtek volno?” . I přes to, že se dlouho rozmýšleli nám odpověděli tři z pěti “ Svátek sv Václava”. Naše druhá otázka byla: “Proč zrovna sv Václav?”. Správná odpověď zněla “ Je to patron České země” a to věděla pouze jedna paní. Odpověď na otázku: “ Kde byl sv Václav zavražděn?” byla už úspěšná - dobře odpověděli,” ve Staré Boleslavi” dva lidé. Poslední otázka: “V jakém roce byl zavražděn?” dopadla úplně nejhůře, protože se nikdo ke správné odpovědi roku 929 nebo 935 nedostal.

Asi nejvtipnější odpověď, jakou jsme dostali, bylo v Olomouci na otázku: Kde byl zavražděn?

I přes to, že jsme se ptali především starších lidí dopadl průzkum vcelku dobře.

 

Z třídy Tercie: Andrea Prausová,Markéta Šmídová, Klára Mastíková, Karolína Valášková, Věra Pithartová

O hodině dějepisu jsme se vydaly do města na průzkum o svátku sv. Václava. Dostali jsme za úkol oslovit pár náhodných lidí na náměstí a zeptat se na otázky ohledně čtvrtečního volna.

Reakce lidí byly různé. Začali se smát, stydět nebo na nás házeli podezíravé pohledy. Celkem jsme oslovily 11 lidí, různých věkových kategorií. Ochotně nám odpovědělo 8 lidí, zbylí tři neměli čas, nebo náladu. Ptaly jsme se na pět otázek: Proč máme ve čtvrtek volno? (28. 9.) Kdo to byl sv. Václav? Kdy, kde a jak zemřel?

Odpovědi byly různé, některé bychom ani nečekaly. Jedna slečna si dokonce myslela, že byl sv. Václav zabit u Prašné brány.

Překvapilo nás, že někteří lidé nevěděli vůbec nic. Někdo naopak věděl úplně všechno jako jeden sympatický pár, který dokonce věděl i oba letopočty vraždy. (929/935)

Výzkum nás bavil, moc jsme si ho užili, i když začalo pršet. Byla to zajímavá zkušenost.

 

1. člověk

2. člověk

3. člověk

4. člověk

5. člověk

6. člověk

7. člověk

8. člověk

Proč máme ve čtvrtek volno?

A

N

A

A

A

A

A

N

Kdo to byl sv. Václav?

A

N

A

N

A

A

N

N

Kde a jak zemřel?

N

N

N

N

A

N

N

N

V jakém roce zemřel?

A

N

A

A

A

A

A

N

 

A = správná odpověď                        N = špatná odpověď

 

Marie Stajnerová

Inka Zahradníková

Magdaléna Vavřínová

Dne 26. 9. 2017 jsme se v hodině dějepisu rozhodli vydat do centra Čáslavi. Dostali jsme za úkol udělat průzkum veřejného mínění ohledně sv. Václava. Rozdělili jsme se na 4 skupiny, dvě šly na náměstí a dvě na pěší zónu. Naše skupina se ptala lidí na pěší zóně. Oslovili jsme 9 lidí. Z toho nám odpověděli tři. Jedna paní učitelka a dva mladí studenti. Na otázku: „Proč máme ve čtvrtek svátek?“ odpověděli všichni lidé správně. Na otázku: „Proč slavíme zrovna sv. Václava?“ odpověděli dva lidé ze tří. Na otázku: „Kdy byl zavražděn sv. Václav?“ odpověděla správně pouze paní učitelka, která věděla odpověď na všechno. Na otázku: „Kde byl sv. Václav zavražděn?“ odpověděli dva lidé. Celkově k nám lidé nebyli moc vstřícní. Spoustu lidí pospíchalo.

Matěj Holoubek, Richard Weber, Vladimír Vavřina, Jakub Veselý, Martin Špaček- Tercie

Sv. Václav

Dne 26.9. se Tercie rozdělila do čtyř skupin a vyrazila do města, aby zjistila kdo ví o čtvrtečním svátku.

Moje skupina oslovila 12 lidí, z toho 9 lidí nás nechalo položit čtyři otázky:

  1. Proč slavíme ve čtvrtek svátek. 8 z dotázaných lidí odpovědělo správně (je sv. Václava), přičemž 1 člověk nevěděl (tedy 88% vědělo).
  2. Na otázku kým se sv. Václav stal, odpovědělo správně 5 lidí (stal se českým patronem) a 4 lidi nevěděli (55% znalo správnou odpověď).
  3. Když jsme se zeptali na otázku, u které jsme si mysleli, že každý bude znát správnou odpověď, tedy kde zemřel sv. Václav, tak přes naše očekávání to věděl jen 1 člověk (ve Staré Boleslavi) a 8 lidí si nemohli vůbec vzpomenout (11% procent odpovědělo správně).
  4. Na poslední otázku nikdo neznal odpověď, tedy kdy Václav zemřel (929, nebo 935), na druhou stranu jsme to čekali, jelikož to byla opravdu těžká otázka.

PERLIČKY

Malý kluk řekl, že zemřel na Karlštejně, který v té době ještě neexistoval.

Nějaký pán odpověděl, že umřel v 19. století.

Jeden prodavač řekl: „O dějěpisu vám toho moc neřeknu, ale třeba o jablíčku, nebo mrkvičce bych vám něco mohl povědět.

 

David Svoboda, Adam Klepáč, Martin Kubeš, Jan Spáčil, Šimon Siksta

Poslední novinky