Jak jsem se stal architektem města - v TANDEMu

6. června 2018

V květnu 2018 jsme v rámci tandemové výuky v německém jazyce realizovali miniprojekt na téma „Architekturspiel“

Žáci I. ročníku gymnázia zpracovali podle dané předlohy nejprve různá města německy mluvících zemí a poté je krátce představili. Poté si sami navrhli plán města a kraetivně ho vyzdobili. Dále byl realizován již nácvik monologického a dialogického mluvení za podpory nových lexikálních a gramatických struktur.  Následující fotografie dokumentují přípravu, průběh a vyhodnocení celého tříhodinového miniprojektu. Ve všech hodinách byl cíl výuky naplněn a nálada byla uvolněná, pozitivní a hodně pracovní.

Mgr. I. Frýbová, Mgr. L. Ott

Poslední novinky