OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE

28. ledna 2018

24.1.2018 se na naší škole konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce.

Soutěž probíhala ve třech kategoriích – I.B, pro studenty primy a sekundy, II.B pro studenty tercie a III.B pro studenty 1.-3. ročníku gymnázia a kvinty, sexty a septimy, 1.-3. ročníku Lycea a pedagogické školy

Celkem se soutěže zúčastnilo 15 studentů v I.B a II.B kategoriích a 23 studentů v III.B kategorii.

Studenti se utkali v poslechu a konverzaci na různá témata.

V kategorii I.B

  1. místo -  Julie Provazníková / sekunda/
  2. místo -   Jan Barák/ prima/
  3. místo -   Tomáš Duong / sekunda/

Kategorie II.B :

  1. místo - Matěj Holoubek / tercie/
  2. místo –David Svoboda/ tercie/
  3. místo –Jakub Veselý a Richard Weber /tercie /

Kategorie III.B

  1. místo –Michal Buchta/ II.G/
  2. místo –Marek Benda/ II.B/
  3. místo – Anna Kozlová / I.G/

Všem studentům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

J.Fričková

 

                                

Poslední novinky