Přípravné kurzy pro žáky ZŠ úspěšně odstartovaly

11. března 2018

Tento týden se uskutečnily na našem gymnáziu první vyučovací hodiny přípravných kurzů pro žáky základních škol, kteří budou v dubnu 2018 absolvovat přijímací zkoušky na čtyřleté obory a osmileté gymnázium.

Zájemců se registroval velký počet, zejména z devátých tříd, kde se muselo přistoupit na dělení do dvou skupin. Každé úterý odpoledne zasednou do lavic ti žáci, kteří by rádi uspěli při zkouškách do primy. Víkendový odpočinek si zkrátí o sobotní docházení do kurzu deváťáci, jež si uvědomují důležitost své volby středoškolského studia.

Dvouhodinové bloky českého jazyka a matematiky jsou zaměřeny na důkladné a systematické zopakování učiva s cílem co nejlépe naplnit požadavky povinných přijímacích testů, které jsou celostátně zadávány Cermatem.

Setkání se budou konat po dobu pěti týdnů. Všechny informace spojené s realizací a průběhem kurzů jsou veřejnosti k dispozici na stránkách školy. Registrovaní účastníci kurzu využívají výhod informační technologie. Ke komunikaci, zápisu výkladu, domácím úkolům slouží e-learingové prostředí Google Classroom.

Výstupem kurzu jsou přijímací zkoušky nanečisto, které jistě přispějí k větší jistotě a sebedůvěře při testech „naostro“.  Věříme, že vynaložené úsilí se zúročí všem absolventům tohoto kurzu a stanou se z nich budoucí úspěšní středoškoláci.

Garant projektu: ředitel G a SOŠPg , Mgr. David Tichý

Hlavní organizátor: Mgr. Martin Kolář

Vyučující MAT : Mgr. Kolář, Mgr. Kolářová, Mgr. Čechová

Vyučující ČJL : Mgr. Kratochvílová, Mgr. Sošková

Poslední novinky