Praktická maturita z výtvarné výchovy

6. června 2018

Letošní maturitní zkoušky jsou šťastně minulostí také pro osm studentek ze 4. ročníku pedagogického lycea

Předcházelo jim období tvorby praktické maturitní práce. Dívky v ní zužitkovaly dosavadní studijní zkušenosti, znalosti historie a teorie výtvarného umění, ale hlavně využily příležitosti představit nám svou tvořivost a osobitý výtvarný projev. Byla to náročná cesta, provázená nutně trpělivostí, hledáním, ověřováním a mnohdy značnou časovou investicí. K výborným výsledkům práce i všem upřímným a obratným obhajobám studentkám gratulujeme a přejeme jim úspěch v dalších životních výzvách.

Mgr. Petra Kratochvílová

Poslední novinky