Setkání abiturientek po 25 a po 20 letech

8. května 2018

21. dubna 2018 se setkaly absolventky SOŠPg (tehdy SPgŠ)po 20 letech v restauraci Kozlovna a 28. dubna 2018 v salonku hotelu Grand po 25 letech od maturity

Na obou třídních srazech vládla veselá atmosféra a všechny zúčastněné vyslechly se zvědavostí životní dráhy bývalých spolužaček. 

V obou třídách pracují abiturientky ve školství jako učitelky mateřských škol (některé ve funkci ředitelky nebo vedoucí učitelky), jako učitelky na 1. nebo 2. stupni základních škol, jako vychovatelky ve školní družině nebo v domově mládeže, mnohé na speciálních školách. Pár osob pracuje v ZUŠ, případně jako sociální pracovnice. Jedna si po 12leté praxi na základní škole na čtyři roky vyzkoušela práci školní inspektorky. A další jako projektová manažerka školí pedagogy, aby na svých školách předávali informace o inkluzi. Tři osoby si našly zaměstnání u Policie ČR.
Ve třídě, která maturovala v roce 1993, je několik žen, které ze školství odešly, nebo v něm vůbec nepracovaly. Přesto našly uplatnění, které je uspokojuje. Některé přešly do firem, pracují v obchodním oddělení. Jedna stále usmívající se osoba je zaměstnána v bance na pozici happiness officer a velmi ráda se stará o to, aby na pracovišti zavládl pocit pohody a radosti. Najdou se zde podnikatelky: jedna půjčuje filmové rekvizity pro celou Evropu, druhá poskytuje masérské, rekondiční a regenerační služby. Projektová manažerka, která organizuje kongresy a konference pro různé odborníky ve střední a východní Evropě, uvažuje vzhledem k velkému stresu v její práci po čtvrtstoletí o změně pracovního místa.
Bylo pro mne potěšující a pro mé bývalé kolegyně prof. Janu Andrejskovou, Janu Vrňákovou a Miroslavu Cempírkovou jistě také, jak otevřeně a uvolněně jsme si popovídaly. Abiturientky se zajímaly, kdo z pedagogů, kteří je vyučovali na naší škole, stále pracuje. Bylo příjemné slyšet, jak svou střední školu propagují. Chválily náročnost a kvalitu přípravy na své povolání nebo na vysokoškolské studium.
S abiturientkami z roku 1998 se možná brzy uvidíme. Chtěly by třídní sraz spojit s prohlídkou školy. Tak se opět těšíme na další shledání.

Zdenka Nová, bývalá třídní v obou třídách,
v letech 1978–2014 jsem vyučovala na škole pedagogiku, psychologii a pedagogickou praxi

Poslední novinky