Setkání, vítání, děkování….

7. července 2017

V tomto duchu probíhal závěr školního roku. Setkali jsme se s rodiči a studenty budoucích prvních ročníků a pozvali všechny na adaptační pobyt ve Zbýšově.

Poděkovali jsme p. řediteli PaedDr. Zdeňku Sejčkovi a jeho týmu za 25 let náročné a zodpovědné práce a přivítali nového p. ředitele Mgr. Davida Tichého a oba zástupce. Popřáli jsme všem pevné zdraví a mnoho sil a energie v novém školním roce (včetně zástupců města a zřizovatele školy).

Mnoho příjemných prázdninových zážitků všem studentům a pracovníkům školy

Za pedagogický tým M. Frajerová, výchovný poradce školy

Poslední novinky