STUDENTSKÉ VOLBY NA NAŠÍ ŠKOLE

9. října 2017

Ve dnech 3. a 4. října 2017 se uskutečnily poprvé v historii studentské volby. Tato akce byla konána za podpory organizace Člověk v tísni a měla přimět studenty a „čerstvě dospělé“, aby přišli k volbám.

V rámci EU totiž Česká republika patří k zemím s nejnižší volební účastí ve věkové kategorii 18- 26 let. Na toto téma a obecně o volbách pohovořil současný starosta Kolína a bývalý učitel na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře, Mgr. Vít Rakušan. Po velice zajímavé besedě byly volby zahájeny. Během 2 dnů přišlo k volebním urnám okolo 120 voličů, kteří se účastnili voleb do Parlamentu České republiky. O stovku více studentů přišlo volit své zástupce ze třídy do studentské samosprávy, která po několika letech opět zahájí svoji činnost. Volební účast se pohybovala okolo 30% u parlamentních voleb, lehce přes 40% pak byla volební účast u voleb do samosprávy.

I když volební účast byla nižší, než by se dalo očekávat, pevně věříme, že si všichni studenti na tuto akci vzpomenou, až půjdou volit „naostro“. Plnoleté studenty čekají volby již za 2 týdny, 20. a 21 října 2017.

Výsledky studentských voleb do Parlamentu České republiky budou zveřejněny po 21: říjnu 2017, tedy po „opravdových“ volbách.

Závěrem bych chtěl poděkovat garantovi projektu, Mgr. Vítu Jezberovi, za možnost účastnit se tohoto projektu, a dále peerům, kteří se výrazně podíleli na organizaci celé akce.

Za volební tým

Roman Bechyně, předseda studentské volební komise

Poslední novinky